Bijbelkringen

Onze gemeente telt een aantal kringen, ook wel gespreksgroepen genoemd. Met name de 20-ers en 30-ers kringen zijn goed vertegenwoordigd. De bedoeling van deze groepen is

  • Dat er in klein verband (de meeste kringen bestaan uit 8 tot 10 deelnemers) uit de Bijbel gelezen wordt (vaak aan de hand van een boekje)
  • Dat men met elkaar probeert te begrijpen wat er staat
  • Dat men erover praat hoe een en ander kan worden toegepast op het leven van alle dag
  • Dat men met en voor elkaar bidt

De gespreksgroepen zijn een uitstekende aanvulling op de zondagse kerkdiensten. Daar gaat ook de Bijbel open, maar op de kringen is er meer gelegenheid om met elkaar door te praten. In een kring kun je met elkaar van gedachten wisselen over wat er staat. Er kunnen vragen gesteld worden, standpunten worden uitgewisseld, enz. Je helpt elkaar om Gods boodschap te begrijpen. En je leert van elkaar. Terwijl de een bij een bepaald Bijbelwoord misschien in de stress schiet, daar haalt een ander juist bemoediging en kracht uit datzelfde woord.

Als Schootsekerk hebben we het zo geregeld, dat de kringen opgenomen zijn in Pastoraat Op Maat (POM). Dit betekent dat we er vanuit gaan dat de kringleden onderling pastoraat toepassen. In een vertrouwelijke sfeer zal dit goed mogelijk zijn. Bij overstijgende zaken kan de kringleider een beroep doen op de kringouderling of kring pastorale medewerker.

Sinds kort hebben we een kringcoördinator. Zij inventariseert wat de eventuele behoeften van een kring zijn t.a.v. kringleiderschap, materialen e.d.

Wil je meer weten of wil je je aanmelden bij een kring, stuur ons dan een bericht via het contactformulier.