Jeugd

Van 0 jaar tot en met groep 6 van de basisschool

Met een team enthousiaste mensen vangen wij de allerkleinsten (0-3 jr) tijdens de dienst op. Er wordt gewerkt met het peuterprogramma van de IBB. Bijbelverhalen worden op een eenvoudige manier, op rijm, aangeboden. 15 minuten voordat de dienst begint is er leiding aanwezig om uw kind op te vangen. We vragen u om flesjes, bakjes, tassen etc te stickeren.

Voor de 3 en 4 jarigen wordt er tijdens de zondagse dienst 1 x per 14 dagen een peuter/kleuter kindernevendienst gehouden. Er wordt een eenvoudig verhaal verteld en er wordt geknutseld.

Voor de kinderen in de basisschoolleeftijd (tot en met groep 6) wordt er iedere week kindernevendienst gehouden. De kinderen beginnen samen met de gemeente in de kerk en gaan na het kindermoment samen met de leiding de kerk uit naar een ruimte achter in de kerk. Rond de collecte komen ze weer terug in de dienst.

Basiscatechese

Als voorbereiding op de huiscatechese wordt eens per twee weken basiscatechese gegeven. De basiscatechese is bestemd voor kinderen uit groep 7 en 8 van de basisschool en de eerste klas van het voortgezet onderwijs. Deze groep verlaat de kerk tegelijk met de kinderen tot groep 6.

Huiscatechese

Voor jongeren van 13 en 14 jaar is er de huiscatechese. Eens in de twee weken komen ze in huiselijke kring bij elkaar om samen met de “gastouders” te spreken over de verschillende aspecten van het geloof.

In samenwerking met de Nederlands Gereformeerde Kerk en Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt worden de volgende clubs gehouden:

Rock Solid (11-13 jaar)

Rock Solid laat tieners op een leuke en gezellige manier het christelijk geloof ontdekken. De thema’s die behandeld worden sluiten aan bij de belevingswereld van de tieners, denk daarbij aan identiteit, vriendschap en muziek. De thema’s worden op een leuke en gezellige manier behandeld, waardoor er ook de ruimte is om niet-gelovige vrienden mee te nemen naar deze avonden.

Solid Friends (13-15 jaar)

Solid Friends gaat net een stapje verder dan Rock Solid, waardoor de thema’s beter aansluiten bij de iets oudere tieners. Hier worden namelijk ook naast een thema als identiteit, ook gesproken over ouders en emoties. Ook tijdens deze avonden staat het christelijk geloof centraal en gaat het om een fijn en gezellig samenzijn. Dus niet-gelovige vrienden zijn van harte welkom.

LEF (15-18)

Vriendschap, gezelligheid en  goede gesprekken, dat is LEF. Het programma daagt je uit om na te denken over het volgen van Jezus. Neem gerust je vrienden mee voor deze avonden op vrijdag.

Ichthus

Naast studeren is je studententijd een uitstekende periode om je horizon te verbreden en God nog beter te leren kennen. Ichthus biedt je een ontzettend leuke plek om dit te doen! Ichthus is een levende studentenvereniging die God wekelijks centraal zet tijdens lezingen, bijbelstudies en lofprijsavonden. Verder organiseert Ichthus ook sportactiviteiten, cursussen, discussieavonden, borrels, feesten en nog veel meer. Je kunt Ichthus Eindhoven vinden in de Dommelstraat, of op www.ichthuseindhoven.nl.