Liturgie

Zondag 28 Mei 2023, 10:00 uur – Pinksteren

Voorganger: Br. H. van Kamp
Gastvrouw: Zr E. Velthove
Ouderling van dienst: Br. J. v.d. Stoel
Organist:

Welkom

Opwekking 245 – Hier in Uw heiligdom

Votum en groet

Sela – Votum en Groet
Opwekking 46 – Vader ik aanbid U

Kindermoment
ELB 444 – Ik zegen jou in Jezus’ naam

Lezing van Gods wet
Opwekking 389 – Create in me a clean heart
Gebed om de leiding van de Heilige Geest
Lezing – Romeinen 8: 1-17 (NBV21)

Verkondiging – ‘De Geest verzekert’

Opwekking 501 – Vader mij God, ik aanbid U

Collecte Deputaten Zending
Opwekking 167 – Samen in de Naam van Jezus

Gebed

Opwekking 58 – Vrede zij u

Zegen