Liturgie

Zondag 24 September 2023, 10:00 uur.

Preeklezer: Br. B. v.d. Bovekamp
Gastheer: Br. J. v.d. Hout
Ouderling van Dienst: Br. J. v.d. Hout
Organist: Br. G. Hollemans

Welkom
Votum en groet

Opwekking 595 – Licht van de wereld
Opwekking 464 – Wees stil voor het aangezicht van God
Kinderlied – Jezus is de weg, de waarheid en het leven.

Kinderen gaan naar de nevendienst

Lezing van Gods wet
Psalm 86: 2, 3 (DNP) – Goed bent U, aanbiddenswaardig
Gebed om de leiding van de Heilige Geest
Lezing – 1 Johannes 1:1 – 2:2

Verkondiging – ‘Gods liefde verbindt en bevrijdt’

Opwekking 509 – Zo lief had God de Vader ons

Gebed

Collecte: Diaconie, en Pastorale Gezondsheidszorg

Sela – Gods zegen voor jou

Zegen