Liturgie

Zondag 9 juni 2024, 10:00 uur.

Voorganger: Ds. Daniël Timmerman

Welkom en mededelingen

Stil gebed, Votum en Groet

Lofprijs en aanbidding
OPW 194 
OPW 733

Gesprek met de kinderen 

OPW 34

Kinderen gaan naar de kindernevendienst

Lezing van de wet

OPW 556

Rondom het woord
Gebed om leiding van de Heilige Geest
Bijbellezing: Mattheüs 12:38 – 42 en 46-50

Verkondiging: “Een nieuwe familie”

Psalm 133

Gebeden 

Kinderen komen terug van de kindernevendienst

Inzameling van de gaven
1: Stichting Gave
2: Diaconaat

OPW 493

Zegen

Are you washed in the blood of the Lamb – Lichterlaaie