Over onze kerk

Het kerkgebouw

De Schootsekerk is gebouwd in 1931 door architect Ferd B. Jantzen in de stijl van de Amsterdamse School. Deze stijl kenmerkt zich door versieringen van baksteen en graniet in de gevel. Hoewel veel authentieke elementen van de kerk, waaronder het liturgisch centrum en de glas-in-lood ramen, in de loop der jaren verloren zijn gegaan, is de kerk nog steeds zo bijzonder dat deze als gemeentelijk monument is aangemerkt. De unieke torenspits heeft de vorm van een kandelaar die het licht van het evangelie over de wereld verspreidt. Het gebouw is ontworpen met veel aandacht voor christelijke symboliek. In de glas-in-loodramen staan afbeeldingen van de vier evangelisten.

CGK

De Schootsekerk is onderdeel van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland, een kerkverband dat ca. 75.000 leden heeft. De Christelijke Gereformeerde Kerken zien de Bijbel als het Woord van God. In de Bijbel heeft God laten zien wat Hij belangrijk vindt. De hoofdpunten uit de Bijbel zijn samengevat in de drie belijdenisgeschriften. Dit zijn de Nederlandse Geloofsbelijdenis (NGB), de Heidelbergse Catechismus (HC) en de Dordtse Leerregels (DL). Daarnaast erkennen wij de oudere belijdenisgeschriften die christelijke kerken overal ter wereld omarmen en als basis voor hun geloof zien. De Apostolische Geloofsbelijdenis – uit ca. het jaar 100 – is daarvan de bekendste.

Onze naam zegt het al: wij zijn ‘christelijk’ en ‘gereformeerd’. Wij zijn christelijk omdat we bij de wereldgodsdienst van het christendom horen. We zijn gereformeerd omdat we bínnen
die wereldgodsdienst horen bij de gereformeerde traditie. Die traditie ontstond in de 16e eeuw, onder invloed van mensen als Maarten Luther en Johannes Calvijn (de Reformatie).

Er zijn meer kerken met een gereformeerde signatuur, zoals de Nederlands Gereformeerde Kerk (NGK), de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (GKV) en de stroming binnen de PKN die onder insiders bekend staat als gereformeerde bond (GB). Met deze kerken voelen we ons verwant, en er is dan ook veel uitwisseling en samenwerking. Regelmatig zijn er gecombineerde diensten met de NGK (waarmee we al tientallen jaren een zusterrelatie hebben) en er is ook al enige jaren kanselruil met de GKV aan de Orionstraat.

Verbondenheid met andere kerken

Tegelijkertijd voelen we ons verbonden met kerken van een andere snit in Eindhoven. Zo maken we deel uit van het interkerkelijke team dat de Alpha Cursus tweemaal per jaar verzorgt. Dit geeft aan dat we ons bij elkaar thuis voelen. Behalve de Kruispunt gemeente (GB), de NGK en onze gemeente, maken ook de Lichtstad gemeente (evangelisch) en de rooms-katholieke kerk (RKK) deel uit van deze groep.

Natuurlijk zijn er verschillen (en die moet je ook niet weg willen poetsen), maar laten we het zo zeggen: we kunnen van elkaar leren en we kunnen elkaar dienen. Sterker nog: we zien het als een opdracht om elkaar te zoeken en te steunen. Niet in het minst om zo, samen, de blijde boodschap van redding in en door Jezus Christus bekend te maken in de stad. Met woorden en daden.

We hebben in Eindhoven een voorgangersoverleg. Maandelijks komen de voorgangers van zo’n 15 kerken en groepen bij elkaar om met elkaar uit de Bijbel te lezen, met en voor elkaar te bidden, elkaar te bemoedigen, om ideeën en ervaringen uit te wisselen en – zoals gezegd – samen mooie dingen te bedenken voor de stad.