Projecten en doelen

De Schootsekerk steunt verschillende collectedoelen en projecten. Hieronder vindt u een overzicht van de doelen en projecten die gesteund worden.

Het diaconaal project

Als gemeente verbinden we ons voor langere tijd aan een project of doel, wat we op die manier voor enkele jaren kunnen steunen. Op dit moment is dit het volgende project:

Stichting Planterij de Pimpernel
Planterij de Pimpernel is een zorgkwekerij die mensen met een (arbeids)beperking een fijne en vooral veilige werkplek biedt. Het is hun missie samen zinvol werk doen dat verkoopbare producten van een goede kwaliteit oplevert, zonder werkdruk met werkplezier. Lees meer.

Doelen

Naast ons diaconaal project, steunen we als gemeente ook een variatie aan andere doelen en projecten. Hieronder noemen we deze doelen kort.

Diaconie
De diaconie verleent steun door raad en daad in allerlei moeilijkheden en zorgen. Zij doet dit zowel binnen de gemeente als buiten de gemeente. Het kan hier zowel financiële als materiële steun betreffen.

JCLN
JCLN heeft zichzelf als doel gesteld jongeren tussen de 13 en 23 jaar uit León Zuidoost (Nicaragua) een veilige plek te bieden waar zij zich kunnen ontwikkelen. De stichting draagt bij aan de ontwikkeling van jongeren met het aanbieden van verschillende cursussen, sociale begeleiding en huiswerkbegeleiding. Het betreft Engelse les die met name op de uitspraak is gericht, computerlessen en huiswerkbegeleiding. Lees meer.

Stichting Gave
Stichting Gave is een interkerkelijke organisatie die ernaar verlangt dat de vluchtelingen die naar ons land komen in Jezus’ naam worden gezien en geliefd. Ze komen thuis bij mensen en God. Lees meer.

Dorcas
Dorcas komt – geïnspireerd door Mattheüs 25:31-46 – in actie voor mensen in nood en diepe armoede, ongeacht hun religie, ras, geslacht of politieke overtuiging. Dorcas werkt al dertig jaar aan hulp- en ontwikkelingsprojecten in Oost-Europa en Afrika om te zorgen voor armen en verdrukten. Lees meer.

Diaconaal Inloophuis ’t Hemeltje
’t Hemeltje is een gastvrije, open plek in Eindhoven voor dak- en thuisloze mensen. Het is een plek waar ruimte is, waar je met je verhaal, je zorgen en vragen een luisterend oor kunt vinden. Lees meer.

ZOA
ZOA ondersteunt mensen die lijden als gevolg van een gewapend conflict of natuurramp, door hen te helpen hun bestaan opnieuw op te bouwen. Hun missie laat zich samenvatten in de drie woorden: hulp, hoop, herstel. Lees meer.

Voedselbank
De voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om de zelfredzaamheid van hun klanten te vergroten, werken we samen met lokale organisaties die onze klanten helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn. Lees meer.
Het product van de maand kun je hier vinden.

Stichting Thomas
Stichting Thomas is een Nederlandse stichting die zich in India inzet om hulp te bieden door middel van sociale opvang, medische zorg, scholing en kennisoverdracht en verbetering leefomstandigheden aan hulpbehoeftigen in India via onze Indiase hulpverleners. Lees meer.

Stichting De Hoop
De Hoop is een evangelische hulpverleningsinstelling voor psychiatrische problemen en verslavingsproblemen bij volwassenen, jongeren en kinderen. Daarnaast biedt De Hoop ouder-/partnerwerk en maatschappelijke opvang.
De Hoop is een organisatie met een christelijke levensbeschouwelijke identiteit: het Evangelie vormt het uitgangspunt voor de wijze waarop de organisatie in de samenleving wil functioneren. Lees meer.

Red een Kind
Red een kind is een ontwikkelingsorganisatie die via plaatselijke organisaties, bij voorkeur kerken, onderwijs en andere hulp geeft aan kinderen in Afrika en Azië, om zo hun levensstandaard te verbeteren. Ze zetten zich in voor de verbetering van onderwijs, zorg voor patiënten en de bestrijding van HIV en aids. Lees meer.

Pitstop
Pitstop is een jongerencentrum in Eindhoven dat jongeren tussen de 10 en 23 jaar helpt hun eigenwaarde te ontdekken, te groeien naar volwassenheid en hun talenten te ontwikkelen, zodat ze een bijdrage kunnen leveren aan onze samenleving. Lees meer.

Stichting Open Doors
Open Doors steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt. Open Doors brengt Bijbels en christelijke lectuur naar landen die daarvoor gesloten zijn. Daarnaast geeft Open Doors training en verleent de organisatie praktische hulp, zoals traumazorg en noodhulp. Lees meer.

Eindhoven bouwt
Eindhoven bouwt daagt jongeren in Eindhoven en omgeving uit om zich in te zetten voor hun medemens. Hierin laten ze zich inspireren door de persoon van Jezus Christus. Lees meer.

Stichting Tearfund
Tearfund helpt mensen zelf op te staan uit armoede en onrecht. We bieden wereldwijd hulp via lokale organisaties en kerken. Recht doen is voor ons een opdracht van God. We helpen waar we kunnen en moedigen mensen aan om de wereld mooier te maken. Lees meer.

Stichting Present
Present slaat een brug tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Als makelaar in vrijwilligerswerk bieden zij de mogelijkheid voor vrijwilligers om zich in de eigen woonplaats in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement. Lees meer.

Stichting Het Passion
Time-outvoorziening Het Passion ligt als een baken van rust in het landschap van de Achterhoek. Omringd door vrijwilligers vinden dak- en thuislozen in 4 tot 6 weken tijd nieuwe energie om zinvolle vervolgstappen te overwegen. Hierbij krijgen ze professionele begeleiding om wellicht een stap te maken naar een concreet vervolgtraject. Het Passion is een diaconaal project en afhankelijk van giften en de inzet van vrijwilligers. Lees meer.

Micha Nederland
Geïnspireerd en gedreven door Micha 6:8, komt Micha Nederland op voor gerechtigheid. De organisatie verbindt, inspireert en activeert kerken en organisaties om actief christen te zijn in deze wereld – dichtbij én ver weg – met oog voor mens en natuur. Lees meer.

IFES
IFES laat studenten tot bloei te komen in gemeenschap, gevormd door het Evangelie, zodat zij impact hebben op de campus, in de kerk en in de maatschappij, tot eer van God. Lees meer.

Ichthus Eindhoven
Ichthus Eindhoven is een christelijke studentenvereniging vol enthousiaste studenten die samen op zoek gaan naar God. Door middel van een breed scala aan activiteiten proberen we zo het meeste uit onze studententijd te halen. Lees meer.