Veilige kerk

De kerk hoort een veilige plaats te zijn. Toch is die veiligheid niet altijd vanzelfsprekend. Ook in de kerk, binnen kerkelijke relaties, komt misbruik voor. Soms overduidelijk, soms heel subtiel. Door opmerkingen die over jouw grens gaan of een iets te nadrukkelijke hand op je schouder.

Het Meldpunt is er in de eerste plaats voor slachtoffers van misbruik. Je kunt hier terecht als je informatie, ondersteuning, of advies nodig hebt. Daarnaast geeft het Meldpunt advies aan kerken rond situaties van misbruik en spreekt hen aan op hun verantwoordelijkheid voor veiligheid in de kerk.

Blijf er niet mee zitten

Heb jij problemen of vragen rond seksueel misbruik in kerkelijke relaties? Neem contact met ons op, ook als je liever anoniem blijft.

CGK Eindhoven
Corrie van der Stoel: vertrouwenspersoon@schootsekerk.nl
Petra de Ruiter: vertrouwenspersoon2@schootsekerk.nl

Indien gewenst kun je ook contact opnemen met één van de vertrouwenspersonen van de andere nabijgelegen 4G kerken:

NGK Eindhoven
Evelyn Buijsse: vertrouwenspersoon@emmauskerkeindhoven.nl
Arjen Treurniet: vertrouwenspersoon2@emmauskerkeindhoven.nl

GKV Eindhoven
Petra Heres: vertrouwenspersoon@jacobuskerk.nl
Herman Marsman: vertrouwenspersoon2@jacobuskerk.nl

GKV Best
Meint en Marijke Smit: vertrouwenspersoon@gkv-best.nl

Natuurlijk is het ook mogelijk om contact op te nemen met het handelijk meldpunt.

Nationaal Meldpunt Misbruik
Web: www.meldpuntmisbruik.nl
Email: vertrouwenspersoon@meldpuntmisbruik.nl
Tel: +31 6 81080117 (ma-vrij 9.00 – 17.00)