Visie

Sinds het begin van onze jaartelling is het christelijke geloof verbonden met het symbool van het kruis. In ons Brabantse land kun je dat nog overal zien. Voor de toekomst van onze gemeente blijkt dat kruis nog steeds van richtinggevende waarde te zijn. De belangrijkste doelen die wij willen bereiken, kunnen er heel mooi aan ontleend worden. Dit zijn die doelen:

  1. We zijn onder de indruk van Gods intense liefde voor ons. Hij is het absoluut waard dat we Hem eren, liefhebben en loven. Groeien in de liefde tot God is daarom een belangrijk doel voor ons. Dat zien we terug in de verticale lijn, de bovenkant van het kruis.
  2. God roept ons op om elkaar hartelijk lief te hebben. Als gemeente willen we groeien in de wederzijdse band, in het samen leven, hoe verschillend we ook zijn. Het rechter deel van de horizontale lijn van het kruis.
  3. Gods liefde is bedoeld voor alle mensen. Als gemeente willen we groeien in het aantrekken van anderen, zodat we samen met hen de vreugde van het leven met God kunnen beleven. Het linker deel van het kruis.
  4. Leven in het geloof komt ons niet aanwaaien. Daar is een fundamentele overgave aan God voor nodig. Daarna volgt een mooi leerproces van jaren: het groeien in geloof. We willen als gemeente sterker leren staan in God, meer geworteld in de Bijbel, beter bewust zijn van de zin van ons bestaan. We zien dit terug aan de onderkant van de verticale lijn, de lijn die van God naar ons loopt.